19. července 2010

Jak nainstalovat databázový systém Oracle Express v Mandrivě 2010 Spring

V rámci přípravy na možné zaměstnání jsem se rozhodl, že se naučím pracovat s databázovým systémem Oracle, přesněji s jeho Express edicí, která je volně dostupná na Internetu (RPM balíček najdete zde - je potřeba nejdříve souhlasit s licencí), případně je součástí DVD k některým knihám o Oracle, například k té, které jsem si koupil já.

V tomto článku se tedy zmíním o tom, jak jsem Oracle Express 10g nainstaloval do své Mandrivy 2010 Spring a patřičně tento databázový systém nastavil tak, aby byl funkční.

a) Instalační balíček, instalace

Instalační balíček s Oraclem Express 10g můžete stáhnout zde. Nejnovější verze Oraclu (11 g) zatím Express edici neobsahuje a je k dostání pouze coby placená. Instalace je velmi jednoduchá, stačí na stažený RPM balíček klasicky nainstalovat (dvakrát poklikat na ikonu, napsat root heslo, potvrdit, toť vše).

b) základní konfigurace

Po nainstalování však ještě není databáze aktivní, musí se samozřejmě patřičně nastavit. K tomu stačí otevřít konzoli, přihlásit se jako root a napsat jeden příkaz, který spustí průvodce, čili otevřete konzoli a pište:

su (na požádání napište root heslo)
/etc/init.d/oracle-xe configure

Nyní by se Vám měl spustit průvodce, který se Vás zeptá na několik důležitých informací.

1) Port pro Oracle Application Express - doporučený port je 8080.
2) Port pro database listener - doporučeným portem je 1521
3) Heslo pro uživatele SYS a SYSTEM - nyní se Vás průvodce ptá na heslo pro tyto dva účty, bude použito pro oba účty stejné, ale doporučuje se později nastavit hesla různá.
4) Nakonec se Vás průvodce ptá, zda se má Oracle spouštět automaticky při každém startu OS, toto potvrďte stisknutím tlačítka Y.

Toť vše. Průvodce následně nastaví databázový systém a pustí jej. Nastavení je tedy u konce

c) Otestování správnosti instalace

Pokud bylo vše správně provedeno si otestujete tím, že do jakéhokoli prohlížeče zadáte následující adresu:

localhost:port/apex

Kde localhost je jméno počítače, port je nastavený port pro Oracle Application Express (bod 1 nastavení) a apex je zkratkou pro jméno webové aplikace, pomocí kterého se pracuje s databázovým systémem Oracle Express.

Čili v našem případě to je adresa: localhost:8080/apex

Pokud bylo vše správně provedeno, mělo by se Vám do prohlížeče zobrazit toto okno:


Nyní se stačí přihlásit jako SYS nebo SYSTEM a použít heslo, které jste si nastavili při nastavování Oracle. Pokud se vše povede, můžete začít pracovat s databázovým systémem Oracle Express 10g !

O článku můžete diskutovat zde. O produktech Oracle zde.