16. února 2010

První krůčky s KDE 4.4

Jak již z mého blogu víte, KDE SC 4.4 (dále jen KDE 4.4) bylo 9. února 2010 oficiálně uvolněno. Mandriva se rozhodla, že oficiálně nebude poskytovat KDE 4.4 pro své uživatele, a že KDE 4.4 se objeví oficiálně až v Mandrivě 2010.1. Jeden z jejich zaměstnanců Mandrivy však přislíbil, že vytvoří RPM balíčky pro Mandrivu 2010 alespoň neoficiálně a umístí jej na FTP mirror KDE. Včera, 12. února, se na tomto serveru skutečně KDE 4.4 objevilo a já se ihned dal do testování.

V následujícím článku se nesnažím vypsat, co všechno je v KDE 4.4 nového, takových článků je již poměrně hodně, snažím se ukázat první krůčky s tímto prostředím. Jedná se o jakýsi úvod do KDE 4.4, kdy v dalších článcích se vždy zaměřím podrobněji na určitou část KDE. Výchozím stavem je čistý profil KDE, který se vytvoří, pokud se uživatel přihlašuje do KDE zcela poprvé. Jedná se tedy prakticky o "tovární nastavení".

a) Instalace, aktualizace

Nejprve si však ještě v krátkosti povíme, jak nové KDE dostat do Mandrivy 2010. Aktualizace je jednoduchá, stačí si přidat jeden zdroj a provést aktualizaci systému. Zatím byla uvolněna pouze 32 bitová verze, časem přibudou další, jakmile se tak stane, napíšu krátkou zprávu.

Pro nainstalování 32 bitového KDE 4.4 v Mandrivě 2010 stačí tedy provést níže uvedené dva kroky:

1. přidejte si tento zdroj a nastavte jej jako aktualizační:

ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/4.4.0/Mandriva/2010.0/i586/

2. Proveďte aktualizaci systému.

Pokud nemáte nainstalováno žádné KDE 4.x, pak musíte nainstalovat starší KDE 4.x, které máte v repozitářích, a poté provést výše dva uvedené kroky, nebyl totiž vytvořen žádný task balíček.

b) První krůčky

V následujících řádcích stručně popíši, jak jsem si nakonfiguroval své KDE. Jednalo se nastavení plochy, vzhledu systému, přidání widgetů a panelů tak, jako jsem byl zvyklý z předchozích verzí KDE 4.x.Takto vypadá čerstvě nainstalované KDE 4.4 bez jedinného zásahu uživatele. Až na netradičně umístěnou ikonku Firefoxu zde nevidíme prakticky nic neobvyklého.

První věcí, kterou jsem v novém KDE ihned změnil bylo hlavní menu v levém dolním rohu, protože mi v něm chybí vyhledávací okénko, pomocí kterého se snadno a rychle hledají aplikace v menu. Na následujících screenshotech si můžete prohlédnout oba typy menu:

 Výchozí typ menu KDE 4.4....

 ...alternativní typ menu.

Vlastní změna typu menu je jednoduchá. Stačí odemknout widgety ( z kontextové nabídky K-menu vyberte možnost "Odemknout widgety" ), a poté ze stejné kontextové nabídky vyberte možnost "Přepnout na kickoff styl nabídky". Toť vše. Nyní jen uzamkněte stejným způsobem widgety.  

Změněn byl i vzhled a funkcionalita ohlašování důležitých systémových zpráv (např. dostupnost nových aktualizací) nad hodinami. Nyní je možné si pročíst i zpětně starší hlášení systému. Taktéž byl změněn vzhled těchto hlášení, nový vzhled si můžete prohlédnout na níže uvedeném screenshotu:

Nový vzhled systémových notifikací... 

Poměrně  hodně byla vylepšena i systémová část panelu, čili ta, ve které se nacházejí ikonky běžících aplikaci. Kladně hodnotím, že lze přehledněji nastavit chování ikon vedle hodin (vždy viditelné, vždy skryté, automaticky), navíc některé widgety lze nyní vkládat i do této části panelu.

Nejprve z kontextové nabídky systémové oblasti panelu vybereme "Nastavení "systémová oblast panelu"", poté se zobrazí konfigurační okno systémové oblasti....  

Po kliknutí na ikonu "Automaticky skrývat" můžeme nadefinovat viditelnost jednotlivých ikon v systémové oblasti.... 


Takto nějak může vypadat výsledek... 

Nyní si můžeme do tohoto panelu vložit několik před připravených widgetů....

Osobně jsem zvyklý, že u hodin vidím i sekundy, nyní si tedy ukážeme, jak toho docílit. Je to poměrně jednoduché. Stačí z kontextové nabídky hodin vybrat možnost "Nastavení digitální hodiny" a v dialogu, který se Vám objeví stačí zatrhnout patřičnou možnost a výběr potvrdit, jak ukazují následující screenshoty:

Zcela dole je původně nezaškrtnutá možnost "Zobrazit sekundy", stačí ji tedy zaškrtnout a je to.... 

 ...zájemci mohou samozřejmě nakonfigurovat hodiny více, třeba lze nastavit svátky dle českého kalendáře, leč jsem vybral Českou Republiku, svátky jsem nikde neviděl :(

Jednou z největších změn je práce s widgety. Mimo jiné byl vylepšen nástroj pro jejich spravování, nejedná se již o samostatné okno, ale o rozšíření hlavního panelu, nástroj se zobrazí po vybrání možnosti "Přidat widgety" z kontextové nabídky plochy. Widgety jsou nyní řazeny do skupin dle zaměření, lze v nich samozřejmě i vyhledávat. Pokud použijete vyhledávání, již při psaní se vyhledávají vyhovující widgety. Jinak vlastní práce s určitým widgetem je již stejná, stačí daný widget přesunout kdekoli na plochu a on se ihned aktivuje, lze jej samozřejmě i konfigurovat. Všechno si opět můžete prohlédnout na níže uvedených screenshotech.

 Nový správce widgetů v akci....

 Widget je nalezen, stačí ho uchopit a vložit na plochu....


Na následujících screenshotech si ukážeme, jak stáhnout tapetu z Internetu pomocí systémového nástroje a tu následně použít. 

Začneme pomocí kontextové nabídky plochy a vybereme možnost "Nastavení Aktivita Pracovní plocha".... 

(*) Zobrazí se nám poměrně přehledný nástroj na správu chování a vzhledu plochy....Již po instalaci KDE máte několik tapet k dispozici, ....  Jistě jste si všimli, že i tento nástroj doznal změn, nelze již bohužel např. v tomto okně nastavit i vzhled KDE, jako tomu bylo doposud. Nyní se toto provádí jinde, viz později....

Nyní si tedy stačí vybrat jednu z dostupných tapet a výběr potvrdit kliknutím na tlačítko OK, čímž se dialog uzavře a vybraná tapeta se zobrazí na ploše, nebo pokračovat hned následujícím bodem, kde Vám bude umožněno vybrat s ze stovek tapet umístěných na Internetu, přesněji na stránkách kde-look.org....


Pokud však kliknete na tlačítko "Získat nové tapety", zobrazí se Vám výše zobrazené okno, ve kterém uvidíte přehledný seznam všech dostupných tapet. Tapety můžete třídit dle kategorií (dle rozměrů a podobně),  či je případně roztřídit dle dalších kritérií. Samozřejmě lze mezi tapetami vyhledávat. Tapety se načítají z Internetu, ze stránky www.kde-look.org


Nyní si můžeme nechat vyfiltrovat fotografie dle toho dle velikosti, či zda-li jsou SVG či nikoliv. 


Taktéž si je můžeme nechat roztřídit dle hodnocení a podobně. 

Pokud se rozhodneme použít určitou tapetu, stačí kliknout na tlačítko "Instalovat" vedle dané tapety, toto tlačítko se během stahování změní, což je na výše zobrazeném screenshotu jasně vidět.  Po instalaci stačí pomocí tlačítka "Zavřít" dialogové okno zavřít, a pomocí výše uvedeného dialogu vyhledat nainstalovanou tapetu a tu použít. Postup je stejný, jako jsme si popisovali na začátku této sekce, označil jsem ji takto: (*) . 

Přímo z prostředí KDE můžeme i fotografie hodnotit či se stát fanouškem dané tapety, hodnocení je dostupné všem, aby jste se stali fanouškem, tak již musíte mít na kde-look.org účet. Registrace je zdarma, ale musíte ji provést skze webový prohlížeč. 

Aby jste se stali fanouškem dané tapety, musíte se přihlásit ke svému účtu na kde-look.org.

Jednou z dalších věcí, které vždy nastavuji je zapnutí pokročilých efektů a vypnutí spořiče obrazovky, obojí se provádí přes nastavení KDE (ikona klíče a šroubováku vedle K-Menu), kde se nachází možnost "Pracovní plocha". Možná se ptáte proč vypínán spořič obrazovky, to proto, že některé přehrávače videa neumí blokovat jejich zobrazování při sledování filmu a podobně a spořič se tak automaticky zapne po několika minutách sledování filmu. Když odcházím od počítače, uzamykám jej a v tom případě se ihned zobrazí spořič obrazovky. Zapnutí pokročilejších grafických efektů a vypnutí spořiče obrazovky si můžete prohlédnout na následujících screenshotech:

Zde stačí vybrat možnost "Povolit efekty plochy", s nastavením efektů se dá vyhrát i daleko více, k tomu slouží karta "Pokročilé", já však používám základní nastavení...
 


Pokud kliknete v levém menu na možnost Spořič obrazovky, zobrazí se Vám stejné okno jako je výše. Zde si můžete vybrat Vámi preferovaný spořič a zapnout jej, případně spořič nastavit tak, aby se automaticky nezobrazoval, k tomu stačí odkřížkovat možnost "Spustit automaticky".  

Ve výše uvedeném okně se toho  dá nastavit samozřejmě daleko více. Zde uvádím jen to, co jsem nastavil já, čili co já osobně pokládám za důležité, důrazně doporučuji projít i další možnosti tohoto okna, každému může pasovat něco jiného. Toto platí pro všechny zde uváděné průvodce a podobně. 

Pomalu se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu - k detailnějšímu nastavení vzhledu KDE. Opět si tedy otevřte nastavení KDE, tentokrát však vyberte možnost  "Vzhled".  Zde se nastavuje valná většina vzhledu KDE, od vzhledu oken, přes správu motivů Plasmy až po vzhled ikon, úvodní obrazovky a emotikonů, základní možnosti opět ukazují následující screenshoty:

Původní nastavení vzhledu ovládacích a jiných grafických prvků...

 Jako nejlepší se mi jeví styl Oxygen, výchozí laOre-KDE není sice špatný, ale Oxygen je opravdu o něco hezčí.

V hned následující záložce, v záložce Motivy, se volí motiv celého prostředí KDE. Již s KDE je distribuováno několik základních motivů, další jdou podobným principem jako tapety (viz dříve) doinstalovat, opět z webu kde-look.org. Pro nainstalování nových vzhledů klikněte na tlačítko "Získat nové motivy...", jelikož je výběr tématu z Internetu stejný, jako výběr tapety, dovolím si toto přeskočit....

...a místo toho ukáži, jak vypadají dva náhodně vybrané motivy, které jsou součástí KDE 4.4. První se jmenuje "Vzduch".... 

 ...a druhý "Aya".

Jako jednu z posledních věcí bych dnes zmínil některé widgety, které používám, jedná se o analogové hodiny od Google, dále pak widget "yaWP", který informuje o počasí ve Vašem městě a jako poslední ještě používám "Monitor systému - pevný disk". 

Nyní jsem jen tedy přidal výše uvedené widgety způsobem, který jsem popsal výše. Jako poslední jsem přidal panel, do kterého jsem přesunul klasickým způsobem ikonky nejčastěji používaných aplikací, a to tak, že jsem si danou aplikaci našel v K-menu a tuto ikonku jsem pomocí myši přesunul z menu na panel. Stejně jsem postupoval i v případě nejčastěji používaných adresářů, které jsem si našel pomocí Dolphina. 

Mou výslednou plochu si můžete prohlédnout níže, používám motiv Oxygen:c) Mé zkušenosti s KDE 4.4

Aktualizace probíhala vcelku v pořádku, zatím mám nevyřešenu jednu závislost (soprano-2.3.71). Plasma je poměrně stabilní, spadla mi jen když jsem se pokusil nainstalovat nějaký motiv z kde-look.org , pravděpodobně to je zapříčiněno tím, že se něco v KDE 4.4 změnilo natolik, že starší motivy dělají problémy. 

Google widgety stále dělají problémy, již se sice zobrazují celé, ale stále nejdou nastavit, čili jejich použití je omezené. V KDE 4.3.2, které bylo oficiální pro Mandrivu 2010, však byla situace ještě zcela horší - nezobrazovali se widgety celé, nýbrž chyběla asi 1/8 widgetu. 

Taktéž dělají stále problémy rozšířené efekty KDE, a sice pokud jsou zapnuty, pak se např. v SMPlayeru nezobrazuje GUI, pokud je video  přes celou obrazovku, VLC se samo vypne (respektive lidově řečeno spadne), pokud uživatel chce přepnout video přes celou obrazovku. Problém s SMPlayerem tu je taky stále,již od dob KDE 4.3.2, které bylo v Mandrivě 2010. Stačí vypnout pokročilé efekty a vše je v pořádku, jak SMPlayer, tak i VLC. 

KDE 4.4 testuji jen pár dní, více problémů jsem zatím nezaznamenal. Naopak mě potěšily některé nové vlastnosti KDE 4.4, o kterých jsem se zmínil výše. KDE 4.4 tak rád doporučím k instalaci. 

3 komentáře:

 1. Ahoj mas spatny link na zdroj ma to byt
  ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/4.4.0/Mandriva/2010.0/i586/
  ale jinak mas super blog, kdyz se chci dozvedet neco noveho tak jdu sem :)
  Diky aksavaden

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za upozornění na chybu ;)

  Jsem moc rád, že se ti blog líbí, snažím se psát o věcech pro "obyčejné" uživatele, žádné odborné články, myslím si, že podobných článků ohledně Linuxu, KDE a otevřeného softwaru by mělo být co nejvíce...

  Až bude chvilka, plánuji se zaměřit na určitou oblast KDE a napsat o ni, ale to myslím i píši v článku ;)

  OdpovědětVymazat
 3. Taky si myslim ze "odbornych" navodu je netu spousta, taky jsem jeden z tech co se v nich moc nevyznaji, takze navody a typy psane jednoduse clovekem co se snazi pri psani myslet jako BFU mam rad :)
  Takze ti fandim :)) aksavaden

  OdpovědětVymazat